Uw gebruikersnaam :
Uw wachtwoord :
0906cash - Webmaster affiliate sex programma
0906cash - een webmaster affiliate 0906 website
0906cash - een webmaster affiliate 0906 website
0906cash - een webmaster affiliate 0906 website

VOORWAARDEN

 1. De cliënt audiotextdienst is een samenwerkingsverband tussen Cliënt en 0906Cash.
 2. De dienst audiotext is een interactieve telefoondienst. Via deze audiotextdienst kunnen eindgebruikers telefonisch informatie opvragen, verhalen beluisteren, gebruik maken van dating applicaties, doorschakelmogelijkheden en uitbelfacilitieten.
 3. Promotie van de dienst wordt volledig verzorgd door cliënt. 0906Cash stel promotiemateriaal beschikbaar.
 4. 0906Cash geeft cliënt, via real-time online statistieken, inzicht in de gegenereerde minuten.
 5. 0906Cash geeft cliënt maandelijks toegang tot een credit-factuur met de daadwerkelijk gegenereerde omzet.
 6. Voor het verzorgen van de dienst wordt de volgende kosten in rekening gebracht:
  - Jaarlijkse toezichtkosten en administratiekosten a € 25,00.
 7. 0906Cash is ten alle tijden gerechtigd een aanmelding af te wijzen.
 8. 0906Cash kan een account opheffen als er sprake is van het volgende:
  - Een account heeft in de eerste maand na aanmelding geen minuten gegenereerd.
  - Een account in twee maanden minder dan € 50,00 gegenereerd heeft.
 9. 0906Cash zal de aan de cliënt verschuldigde omzet, binnen 2 maanden na het afsluiten van de maand waarin de omzet gegenereerd is uitbetalen. (Voorbeeld: Omzet over januari wordt in maart uitgekeerd.
 10. Het is cliënt verboden om het betreffende servicenummer met daarbij de aangesloten audiotextdienst op welke wijze dan ook door te verhuren of in bruikleen te geven aan derden. Bij overtreding van deze regel worden alle accounts van cliënt opgeheven en vervalt eventuele openstaande uitbetalingen.
 11. Mocht er op wat voor manier dan ook sprake zijn van fraude, of zware vermoedens zijn van fraude, wordt het account per direct geblokkeerd en zal er niet overgegaan worden tot uitbetaling van de openstaande minuten aan de partner.
 12. Cliënt is op de hoogte van de nieuwe Privacy Wetgeving (AVG/GDPR) en de afspraken hierover die tussen beide partijen gelden (download hier). Indien Cliënt een getekend exemplaar wenst van deze Data Processing overeenkomst kan ze contact opnemen met sales@0906cash.nl.
 
Webmaster affiliate aanmelden | 0906CASH.NL - Webmaster affiliate 0906 sex programma